O društvu

KULTURNO DRUŠTVO DR. JANEZ EV. KREK SELCA

Krek

Kulturno dogajanje ima v Selcih bogato tradicijo. Katoliško prosvetno društvo je bilo ustanovljeno že leta 1908 in je delovalo do leta 1941. Imelo je pevski, dramski in godbeni odsek ter razne krožke. Društvo so večinoma vodili selški kaplani, izjemen pečat pa sta kulturnemu življenju vasi dala zakonca Olga in Lojze Šmid. Kulturno podobo vasi sta ohranjala še po 2. svetovni vojni. Z njunim umikom iz družabnega življenja je kultura v vasi zamrla.

Da bi mrtvilu napravili konec, so Selčani leta 1976 ustanovili KUD Janez Luznar Selca. Društvo je pripravljalo predvsem prireditve ob državnih in krajevnih praznikih, sčasoma pa je pa je tudi njegova dejavnost opešala.

Iz kulturnega dremeža je vas zopet prebudila proslava ob 70-letnici smrti dr. Janeza Ev. Kreka leta 1987, ki je naletela na presenetljiv odmev tudi pri oblasteh in v širši javnosti. Ta dogodek je skupaj z osamosvojitvijo Slovenije leta 1991 pomenil prelomnico za društveno delovanje. Društvo se je leta 1996 s sprejetjem novega statuta preimenovalo v KD dr. Janez Ev. Krek Selca.

V okviru društva delujejo pevska, lutkovna, gledališka in fotografska sekcija. V okviru pevske sekcije deluje MePZ sv. Peter Selca, ki sodeluje na občinskih in območnih pevskih revijah ter na drugih srečanjih. Največji delež nastopov predstavlja prepevanje pri nedeljskih in prazničnih svetih mašah v župnijski cerkvi v Selcih. Zbor vodi dirigent Vinko Rovtar. V letu 1998 so se predstavili pri naših rojakih v Švici. Za svoje uspešno delo mu je občina Železniki (1998) podelila plaketo ob občinskem prazniku.

Posebno pozornost društvo posveča gledališki dejavnosti. Prvi projekt je bila spevoigra Vinka Vodopivca Kovačev študent (1994), leta 1996 je bila premiera svetopisemske zgodbe Alojza Rebule Savlov demon, leto 1997 pa je prineslo kar dve postavitvi: komedijo Branislava Nušića Gospa ministrica in ljudsko igro Janeza Ev. Kreka Turški križ. Slednja je pomenila vrhunec Krekovega tedna.

Krekov teden je bila tista prireditev, ki je kulturno društvo naredila najbolj prepoznavno. Krekov teden so sestavljali štirje dogodki: okrogla miza, razstava o delu dr. Janeza Ev. Kreka, sv. maša in prej omenjena igra na prostem Turški križ, ki je bila zelo odmevna tudi širše. Prav igra Turški križ je bila povod, da je bil leta 1999 v Škofji Loki ponovno uprizorjen Škofjeloški pasijon.

Leta 1998 je društvo pripravilo veseli večer z naslovom Pa obrejtal smo jeh jel. To je bil sklop skečev, ki so govorili o težavah  upokojencev, zdravstva, kulture, pomanjkanju časa in denarja ter negativnih vplivih medijev. Leta 1999 smo uprizorili komedijo Nikolaja Vasiljeviča Gogolja Ženitev.

V letih 1998 in 1999 smo bili člani društva dejavni tudi na investicijskem področju. Obnovili smo oder in garderobo, uredili ogrevanje v dvorani ter kupili nove luči, mešalno mizo in prenosno ozvočenje.

Idejni vodja društva v letih 1995-2000 je bil Marjan Kokalj. Vrhunec njegovega dela je bila postavitev drame Marijino oznanjenje francoskega pesnika in dramatika Paula Claudela. Gre za simbolistično dramo, ki govori o žrtvovanju iz ljubezni. Predstava je bila obogatena s svetlobnimi in zvočnimi efekti, ki so dogajanje v igri še bolj poudarili in gledalcu približali vsebino. Odlika uprizoritve so tudi srednjeveški meščanski kostumi. Dramo Marijino oznanjenje smo premierno uprizorili septembra 2000, ogledal pa si jo je tudi takratni predsednik slovenske vlade dr. Andrej Bajuk.

Leta 2001 smo uprizorili komedijo francoskega dramatika J. B. P. Molliera Tartuffe. V njej so se predstavili mlajši igralci. Ob pomoči Marka Nastrana je komedijo režiral Jure Thaler in se tako prvič predstavil v vlogi režiserja.

Po uprizoritvah na domačem odru, smo z igrami gostovali po celi Sloveniji in tudi v zamejstvu. Poseben uspeh smo doživeli pri naših rojakih v Trstu, kjer smo se predstavili z igro Savlov demon. V posebno čast nam je bilo, da je bil med gledalci tudi avtor igre prof. Alojz Rebula.

Hvala vsem društvom, ki sodelujejo z nami in hvala sponzorjem, ki nam po svoje pomagajo, da lahko uspešno delamo. Vabimo vas, da se nam pridružite na naših prireditvah.

Podrobneje o delovanju KD dr. Janez Ev. Krek Selca v letih 1996-2001 si lahko ogledate v naslednjih člankih.

Spisal Klemen Štibelj

 

Članki