12. Krekov večer

SELŠKI PASIJON – OD MLADOSTI DO STAROSTI

Župnija Selca-Bukovščica, KD dr. Janez Evangelist Krek Selca in gibanje Pasijonski veter so v letošnjem postnem času pripravili in posneli SELŠKI PASIJON – OD MLADOSTI DO STAROSTI (VIA CRUCIS), ki ga bomo zaradi znanih razmer s pandemijo covida pripeljali v naše domove. Vabimo vas, da se nam pridružite v premišljevanju Kristusovega trpljenja, skrivnosti vstajenja in našega odrešenja. Posnetek je od 30. marca 2021 objavljen na spletnih in Fb straneh organizatorjev.

Pri pasijonu, ki ga je režiral in posnel br. Marko Senica, so sodelovali številni člani občestva. Naši najmlajši z otroškimi risbami križevega pota, glasbeniki in številni člani občestva so nas povabili, da se v nas rodi novi človek, ki bo opustil stare navade in odložil kovčke, ki ga ovirajo na poti skozi življenje. To je naš evangelij, to je naše življenje. Ta dokazana gotovost, da Gospod sredi največjih temin srca vselej posije s svetlobo, ki postane trajna Navzočnost.

Ta čas je priložnost, da lažje zadihamo, da odpremo prostor vsemu dobremu. »Ker si s svojim križem svet odrešil«, so besede, ki so za vedno spremenile tok zgodovine. To so tistega Jutra izkušali zmedeni in prestrašeni učenci in žene. Razbite črepinje razočaranja naših pričevalcih so postale nova posoda upanja, strah se je postopoma spreminjal v vero, preizkušnja pa v veselje, ki nima konca. Vabimo vas, da nam prisluhnete, saj s krstom že živimo to Jutro, v katerem ostajamo priče Ljubezni, ki je svet že premagala.

Posnetek: https://www.youtube.com/watch?v=FfxQz4qThLk&t=3s&ab_channel=Jo%C5%BEe%C5%A0enk

Zloženka: SELCA_Pasijon-2021

Andreja R. Megušar